Kvalitet

Najveći uspeh i najznačajnije priznanje za kvalitet proizvoda mlekare “Granice” je od strane potrošača proizvoda kojih je svakim danom sve više, jer oni su pravi kritičari koji dobro znaju da ocene proizvod, a kvalitet ovih proizvoda je na prvom mestu. Ništa manje značajne nisu ni diplome, medalje i pehari osvojeni na redovnim sajmovima na kojim učestvuju najveći i najbolji: