O kompaniji

Mlekara „Granice“ je domaća, srpska mlekara. Locirana je u mestu Granice, nedaleko od Mladenovca, 50  km od Beograda. Počela je sa radom 1993. godine, kao radionica za preradu mleka u  kući porodice Vukadinović. Početna prerada mleka bila je  50 l/dnevno, da bi danas bio dostignut projektovani kapacitet od  115 000 l/dnevno.

Stalnim ulaganjem u nove tehnologije, opremu i edukaciju zaposlenih, postigli smo visok nivo  organizacije i kontrole, što omogućava efikasnu  i  savermenu proizvodnju.

Neprevazidjeni kvalitet naših proizvoda je rezultat brižljivo razvijenih  receptura, primenom  dobitne kombinacije sopstvenog znanja i moderne opreme. S ponosom ističemo da je osnovna karakteristika naših proizvoda potpuno prirodan sastav.

Otkup mleka se vrši sa ekološki čistih područja Šumadije i severnog Pomoravlja, od oko 1000 poljoprivrednih proizvodjača. Sa proizvodjačima sirovog mleka, razvili smo partnerski odnos, u cilju poboljšanja i osiguranja kvaliteta naše osnovne sirovine-mleka.

Distribucija proizvoda neprestano se proširuje, zahvaljujući interesovanju naših potrošača. Pokrivamo teritoriju  Beograda i centralne Srbije, sa tendencijom rasta.