Politika bezbednosti

Preduzeće ” Granice” d.o.o Mladenovac se bavi preradom mleka i proizvodnjom mlečnih proizvoda.
“Granice” d.o.o. Mladenovac, definiše svoju politiku IMS (ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) kao sastavni deo poslovne politike preduzeća. Primarni zadatak politike preduzeća je kontinuirano poboljšavanje integrisanog menadžment sistema, ispunjavanjem najviših standarda bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih, primenom i doslednim poštovanjem važećih zakona i propisa, zahteva i očekivanja korisnika, zaposlenih i društva u celini, kroz:

  • Vrhunski kvalitet i bezbednost svojih proizvoda
  • Doslednu kontrolu proizvoda i upravljanje procesima kojima se obezbeđuje potpuno ispunjavanje zahteva korisnika i važećih zakona i propisa.
  • Prevenciju zagađenja životne sredine i posvećenost ispunjavanju zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.
  • Pružanje bezbednih i zdravih uslova rada, radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, posvećenost konsultovanju i učestvovanju radnika, ispunjavanje zakonskih i drugih zahteva iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti svog IMS-a prema zahtevima standarda ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:
  • Neprekidno ulaganje u tehničku opremljenost radi: poboljšavanja i unapređenja procesa i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti hrane, ispunjavanje ciljeva u svrhu minimalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad zaposlenih.
  • Razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima i korisnicima u cilju obezbeđivanja kvalitetnih sirovina, kao i potpunog zadovoljenja zahteva korisnika, u pogledu bezbednosti hrane i održivog razvoja.
  • Uspostavljanje efektivnog sistema za komuniciranje o pitanjima koja imaju uticaj na bezbednost hrane u samoj organizaciji, a takođe i sa zainteresovanim stranama u lancu hrane. Uspostavljanje efektivnog sistema komunikacije u cilju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Sprovođenjem stalnih obuka, povećanjem svesti i kompetentnosti svojih zaposlenih.
  • Timski   rad i motivaciju  zaposlenih, što garantuje stalno poboljšavanje bezbednosti hrane, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Svi zaposleni su u obavezi da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom politikom IMS. Ova politika je dostupna svim zainteresovanim stranama.

Politika integrisanog menadžment sistema se preispituje najmanje jedanput godišnje kako bi se utvrdila njena prikladnost i usklađenost sa kontekstom organizacije.