Politika privatnosti

KRATAK PREGLED POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA

KO SMO MI?
Mi smo privredno društvo MLEKARA GRANICE DOO MLADENOVAC.

ZA KOJU SVRHU KORISTIMO VAŠE PODATKE?
Vaše podatke koristimo da upravljamo vašom registracijom kao korisnika, da upravljamo vašim kupovinama proizvoda ili usluga, da vam pružimo odgovore na upite i ako želite, da vam šaljemo prilagođene komunikacije.

ZAŠTO KORISTIMO VAŠE PODATKE?
Imamo pravni osnov za obradu vaših podataka iz različitih razloga. Glavni razlog je taj što moramo da obrađujemo vaše podatke sa ciljem izvršavanja ugovora koji prihvatate sa nama kada se registrujete i kada obavljate kupovinu ili koristite bilo koju od naših usluga ili funkcija.

VAŠA PRAVA
Imate pravo da pristupate, ispravljate ili brišete svoje podatke o ličnosti. U određenim slučajevima, takođe vam sleduju druga prava, kao što je na primer pravo da se usprotivite našoj upotrebi vaših podataka ili prenosu vaših podataka.

Savetujemo vam da pročitate celu našu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima u nastavku da biste razumeli način na koji koristimo vaše podatke o ličnosti i vaša prava na podatke.

U ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika.

Transparentni smo po pitanju toga šta radimo sa vašim podacima o ličnosti, da bismo vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja vaših podataka, kao i prava koja vam sleduju u vezi sa vašim podacima:
Trajno vam obezbeđujemo dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, koje možete da proverite kada vam bude potrebno, a pored toga
takođe možete da pronađete dodatne informacije o tome kako koristimo vaše podatke u vašoj interakciji sa nama.
Postoje određene odredbe koje redovno koristimo u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima:
o Kada govorimo o našoj Platformi, pod tim podrazumevamo:

Naš veb-sajt www.granice.rs

KO JE RUKOVALAC VAŠIH PODATAKA?

Vaši rukovaoci podataka su:

MLEKARA GRANICE DOO MLADENOVAC,

Poštanska adresa: 11400 Mladenovac, Nikole Pašića 246, Srbija
Imejl adresa lica za zaštitu podataka: info@granice.rs
Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv.

Detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i informacije o pravnom osnovu i svrsi konkretne obrade, sadržane su u narednom tekstu Politike o zaštiti privatnosti.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

U zavisnosti od svrhe zbog koje obrađujemo vaše podatke s vremena na vreme, moramo da obrađujemo jednu ili drugu vrstu podataka, u zavisnosti od svakog zasebnog slučaja a mogu biti sledeći:

vaši identifikacioni podaci (vaše ime, prezime, imejl adresa, adresa, telefon);
ekonomski podaci i podaci o transakcijama (vaši podaci o plaćanju ili o kartici, podaci o vašim kupovinama, porudžbinama, povraćajima.);
informacije o vašem stilu i izborima.
Nemojte da zaboravite da ćemo kada od vas zatražimo da unesete podatke o ličnosti da bismo vam obezbedili pristup bilo kojoj funkciji ili usluzi Platforme, određena polja označiti kao obavezna, jer su to podaci koji su nam neophodni da bismo mogli da obezbedimo uslugu ili da vam omogućimo pristup datoj funkciji. Imajte u vidu da, ako odlučite da nam ne obezbedite dostupnost tih podataka, možda nećete moći da obavite svoju korisničku registraciju ili možda nećete moći da koristite date usluge ili funkcije.

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

Za razvijanje i sprovođenje ugovora o kupovini koji ste sklopili sa Nama na Platformi

Ova svrha uključuje obradu vaših podataka uglavnom zbog sledećeg:
da bismo stupili u kontakt sa vama zbog obaveštenja o ažuriranjima ili informativnim obaveštenjima koja se odnose na ugovorene funkcije, proizvode ili usluge, eventualne ankete za utvrđivanje kvaliteta, kao i da bismo mogli da ustanovimo stepen zadovoljstva korisnika obezbeđenom uslugom;
Aktivirajte neophodne opcije da biste mogli da imate kontrolu i da sprečite potencijalne prevare na štetu vas ili nas tokom procesa kupovine. Ako smatramo da transakcija može da uključuje prevaru, ova obrada može da izazove blokiranje transakcije.
Za upravljanje potencijalnim povraćajima nakon kupovine i za upravljanje zahtevima za informacije o dostupnosti artikala.
Za svrhe fakturisanja i da bi vam se obezbedila dostupnost ulaznica i faktura o kupovini koju ste obavili putem Platforme.

Da bismo ispunili zahteve ili uslove primena koje sprovodite putem kanala korisničke podrške

Obrađujemo isključivo podatke o ličnosti koji su strogo neophodni za upravljanje i obrađivanje vaših zahteva.Analiza korisnosti i kvaliteta za unapređenje naših usluga

Ako pristupate našoj Platformi, obaveštavamo vas da ćemo obrađivati vaše podatke o pretrazi za analitičke i statističke svrhe, tj. da bismo razumeli način na koji korisnici komuniciraju sa našom Platformom i da bismo na taj način mogli da uvedemo poboljšanja na Platformi.

DA LI DELIMO PODATKE SA TREĆIM STRANAMA?

Da bismo ispunili svrhe navedene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, moramo sektorima u okviru privrednog društva MLEKARA GRANICE DOO i trećim stranama da obezbedimo pristup vašim podacima o ličnosti koji nam pružaju podršku i to:

finansijskim ustanovama,
nadležnim organima za detekciju i sprečavanje prevara,
partnerima za logistiku, transport i isporuku i pružaocima usluga,
pružaocima usluga koje se tiču korisničke podrške,
partnerima koji se povezani sa reklamiranjem i marketingom i pružaocima usluga.

KOJA SU VAŠA PRAVA KADA NAM OBEZBEĐUJETE DOSTUPNOST SVOJIH PODATAKA?

U ime MLEKARA GRANICE DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u MLEKARA GRANICE DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Preuzimamo odgovornost da održavamo poverljivost vaših podataka o ličnosti i da obezbedimo da možete da ostvarite svoja prava besplatno, tako što ćete nam poslati email na adresu info@granice.rs u kom ćete nas jednostavno obavestiti o svom zahtevu i pravu koje želite da ostvarite. Ako smatramo da je to neophodno da bismo mogli da vas identifikujemo, možemo da zatražimo od vas da priložite primerak dokumenta kojim dokazujete svoj identitet.

Pre svega, bez obzira na svrhu ili pravni osnov na koje se pozivamo za obradu vaših podataka, imate sledeća prava:

Da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti kojima raspolažemo. Podsećamo vas da ukoliko ste registrovani korisnik Platforme, možete takođe da proverite ove informacije u odgovarajućem delu na onlajn nalogu.
Da zatražite da ispravimo podatke o ličnosti kojima raspolažemo. Imajte na umu da ako niste registrovani korisnik Platforma, možete takođe da pristupite odgovarajućem delu sa podacima o ličnosti na onlajn nalogu da promenite ili ažurirate svoje podatke o ličnosti. U svakom slučaju, imajte u vidu da, aktivnim obezbeđivanjem dostupnosti podataka o ličnosti nama putem bilo kog postupka, garantujete da su istiniti i tačni i preuzimate odgovornost da nas obavestite o svakoj promeni ili izmeni podataka.
Da zatražite da izbrišemo vaše podatke o ličnosti u meri u kojoj više nisu neophodni za svrhu zbog koje moramo da nastavimo da ih obrađujemo, kao što smo prethodno obrazložili, ili kada nam više nije pravno dopušteno da ih obrađujemo.
Da zatražite da otkažemo ili ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti, što podrazumeva da u određenim slučajevima možete da zatražite od nas da privremeno suspendujemo obradu podataka ili da ih čuvamo duže nego što je potrebno.
Ako ste nam priložili saglasnost za obradu vaših podataka za bilo koju svrhu, takođe imate pravo da povučete tu saglasnost u svakom trenutku. Neke od okolnosti u kojima možete da povučete svoju saglasnost navedene su u odeljku 2 gde obrazlažemo za koje svrhe obrađujemo vaše podatke.

Kada nam je zakonski dopušteno da obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše saglasnosti ili zbog svrhe ugovora, takođe imate pravo da zatražite prenosivost podataka o ličnosti. To znači da imate pravo da dobijate podatke o ličnosti čiju ste nam dostupnost obezbedili u strukturiranom formatu koji se uobičajeno koristi i koji se može mašinski očitati, da bi mogli da se prenesu drugom rukovaocu direktno bez prepreka po nas.

Pored toga, kada se obrada vaših podataka zasniva na našem legitimnom interesu, takođe imate pravo da se usprotivite obradi svojih podataka.

Na kraju, obaveštavamo vas da imate pravo da priložite žalbu nadležnom regulatornom organu za zaštitu podataka, a naročito:

povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd).